• *** Dictionar de istorie veche a României (Paleolitic – sec. X), coord. D.M. PIPPIDI, s.v. Capidava (autor Em. DORUTIU-BOILA), Bucuresti, 1976,
 • *** R. FLORESCU, H. DAICOVICIU, L. ROSU, în Dictionar enciclopedic de arta veche a României,
 • *** Enciclopedia civilizatiei romane (coord. D. TUDOR), Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982,
 • *** Enciclopedia arheologiei si istoriei vechi a României (coord. C. PREDA), , Bucuresti, 1994,
 • *** Emilia DORUTIU-BOILA, Inscriptiones Scythiae Minoris (coord. D.M. PIPPIDI), vol. V. Capidava-Troesmis-Noviodunum, Bucuresti, 1980,
 • *** Em. POPESCU, Inscriptiile grecesti si latine din secolele IV-XIII descoperite în România, Bucuresti, 1976,
 • VULPE, R. BARNEA, I., Din istoria Dobrogei. Romanii la Dunarea de Jos, vol. II, Bucuresti, 1968,
 • Ion Barnea, Dinogetia et Noviodunum, deux villes byzantines du Bas-Danube, RESEE, 9, 1971, 3, 343-362.
 • I. BARNEA, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Città del Vaticano, 1977,
 • I. BARNEA, St. STEFANESCU, Din istoria Dobrogei. III. Bizantini, români si bulgari la Dunarea de Jos, Bucuresti, 1971,
 • I. BARNEA, Arta crestina în România, secolele VII-XIII, Bucuresti, 1981,
 • Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucuresti, 1991,
 • M. BARBULESCU, Viata rurala în Dobrogea romana (sec. I-III p.Chr.), Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, 2001,
 • D. BERCIU, D.M. PIPPIDI, Din istoria Dobrogei. I. Geti si greci la Dunarea de Jos, Bucuresti, 1965,
 • Z. COVACEF, Arta sculpturala în Dobrogea romana. Secolele I-III, Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002, passim.
 • R. FLORESCU, Ghidul arheologic al Dobrogei, Bucuresti, Meridiane, 1968,
 • M.D. IONESCU-DOBROGIANU, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, Editura Socec, 1904, p. 79.
 • Al. Madgearu, Continuitate si discontinuitate culturala la Dunarea de Jos în secolele VII-VIII, Bucuresti, 1997, passim.
 • A. RADULESCU, C. SCORPAN, R. FLORESCU, Itinerare arheologice dobrogene, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1976,
 • Al. SUCEVEANU, Viata economica în Dobrogea romana. Secolele I-III, Editura Academiei, Bucuresti, 1977,
 • M. ZAHARIADE, Scythia Minor. A History of a Later Roman Province (284-681), with contributions by Virgil Lungu and Zaharia Covacef, in Pontic Provinces of the Later Roman Empire, I, Amsterdam, A.M. Hakkert, 2006, passim.
 • M. ZAHARIADE, N. GUDEA, The Fortifications of Lower Moesia (A.D. 86-275), Amsterdam, 1997, p. 79.
 • M. BARBULESCU, A. CÂTEIA, Drumurile din Dobrogea romana, pe baza stâlpilor miliari din sec. II-III p.Chr., Pontica, XXXI, 1998, p. 119-129.
 • M. BARBULESCU, A. CÂTEIA, Observations sur deux bornes milliaires inédites de la province de Scythie, The Roman Danubian Frontier between the 4th-6th centuries (The Second International Limes Symposium, Halmyris, August 1996, Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1998, p. 195-203.
 • Al. MADGEARU, The Downfall of the Lower Danubian Late Roman Frontier, Revue Roumaine d’Histoire, XXXVI, 1997, 3–4, p. 315–336.
 • Al. Madgearu, The End of Town-life in Scythia Minor, Oxford Journal of Archaelogy, vol. 20, nr. 2, May 2001, p. 207-217.
 • Gh. MANUCU-ADAMESTEANU, Elemente de cultura bizantina la gurile Dunarii,Peuce, IX, 1984, p. 375-388
 • A. PETRE, Quelques données archéologiques concernant la continuité de la population et de la culture romano-byzantine dans la Scythie Mineure aux VIe et VIIe siècles de notre ère, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 317-353
 • G. CUSTUREA, Unele aspecte privind penetratia monedei bizantine în Dobrogea în secolele VII-X, Pontica, 19, 1986, p. 273-277.
 • S., Baraschi, Civilizatia urbana din Dobrogea (secolele X -XIV), SCIVA, 42, 1991, 3 -4, p. 133 – 152
 • G., Custurea, Circulatia monedei bizantine în Dobrogea, Constanta, 2000
 • P., Diaconu, Sur l’histoire de la Dobroudja au Moyen Age ( Dobrudza. Études ethno – culturelles, Sofia, 1987, 238 p.), Dacia, NS, 1988, 1-2, p.175 – 193.
 • P., Georgiev, Au sujet de l’interpretation des sceaux byzantins d’empereurs des IXe – Xe siècles à Drâstar et Dobroudja, Dobrudja, 12, 1995, p. 186 – 189
 • Gh. Manucu-Adamesteanu, La diffusion de la monnaie byzantine en Dobroudja aux IXe – Xe siècles, în vol. Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 233 – 248
 • R., Harhoiu, Observatii generale asupra evolutiei cultural-istorice a Dobrogei în secolele VII – X, Istro-pontica – Muzeul tulcean la a 50 – a aniversare, Tulcea, 2000, p. 349 – 354.V. H.
 • Baumann, Sangele martirilor, Constanta, 2004
 • V.H. Baumann, La citta romana e bizantina di Noviodunum. Reperti arheologici, in Santelia S (ed.), Italia e Romania – Storia, Cultura e Civilta a confronto, Bari, p. 113-132.
 • V. H. Baumann, Despre inceputurile vietii romane la Noviodunum, Peuce S.N, 6 (19), 2008, p.189-206.
 • V. H. Baumann, Ceramica Terra Sigillata de la Noviodunum, Peuce S.N, 6 (19), 2008, p.207-250.
 • G. Simion, Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunens, Peuce, 6, 1977, p. 123-148.
 • G. Simion, Descoperiri noi in necropola de la Noviodunum, Peuce, 9, 1984, p. 75-95.
 • G. Simion, Trei piese romane de arta monumentala descoperite la Isaccea, jud. Tulcea, RMI, 60, 2, 1991, p. 3-7.
 • G. Simion, Rituri si ritualuri funerare practicate in necropola romana de la Noviodunum, Pontica, 27, p. 91-105.
 • G. Simion, Sarcofagele romane din Muzeul de la Tulcea, Peuce S.N, 6 (19), 2008, p. 251-276.
 • G. Simion, Ensembele funéraire de la nécropole tumulaire de Noviodunum (Isaccea) – avec une expertise de S. Apostolescu, T. Apostolescu, A. Scarlat et. V. Zoran, Dacia, N.S.38-39, 1994-1995, p. 121-149. G. Simion, Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum, Peuce, 12, 1996, p. 113-136.
 • G. Simion, Geme din colectia ICEM Tulcea, Peuce, S.N., 3-4, 2007, p. 173-182.
 • G. Simion, Alte descoperiri in necropola tumulara romana de la Isaccea, Pontica, 40, 2007, p. 307-338.
 • G. Simion, Piese sculpturale din marmura descoperite in nordul dobrogei si problema provenientei lor. Cu expertize realizate de Normann Herz, Mircea Pentia, Mihai Soroiu, Marin Secleman, in Omagiu lui Florin Costea, Brasov, 2007, p. 317-347.