La initiativa a trei universitãti britanice, în anul 2000 a fost demarat Proiectul Noviodunum Archaeological Project, care are ca obiective, pe termen lung, sã investigheze relatia dintre cetate si zona învecinatã. În perioada 2000 – 2004 a fost efectuatã ridicarea topograficã, care a îmbunãtãtit imaginea asupra sitului, reprezentând un punct de pornire pentru cercetãrile viitoare. Cercetãrile geofizice au subliniat încã odatã interventiile antropice asupra sitului în secolul XX si au furnizat date importante referitoare la fortificatiile din perioadele romanã si romano – bizantinã. De asemenea, cercetãrile de teren au arãtat schimbãrile petrecute în cadrul cetãtii si în hinterland. Esantioanele ceramice si numismatice dovedesc o dinamicã a asezãrii, dar si contactele cu estul Mãrii Mediterane si alte zone.

A doua etapã a proiectului a început în anul 2005, prin demararea sapaturilor arheologice în zona de sud a cetãtii (Aria 1), asezarea civilã (Aria 2), in apropierea localitatii Telita la Cotul Celicului (Aria 3) si punctul Isaccea-Suhat (Aria 4).