Raport Noviodunum 2009

Campania de săpături arheologice din anul 2009 a început la Noviodunum pe data de 15 iulie, prin acţiuni de pregătire a punctelor de lucru – Turnul Mare, şi s-au încheiat în data de 31 august. În perioada 24 august – 31 august s-au desfăşurat acţiuni de protejare a zidurilor şi a zonelor aflate în curs de cercetare.

Scopul proiectului şi al cercetării din anul 2009: Continuarea degajării incintei de SE a cetăţii romano-bizantine; verificarea reperelor cronologice stabilite prin cercetările anterioare la Turnul Mare și Turnul de Colț și continuarea cercetărilor la segmentul de curtină C1.

Descarca raportul

Raport Noviodunum 2008

Scopul proiectului şi al cercetării din anul 2008 : Continuarea degajării incintei de SE a cetăţii romano-bizantine şi verificarea reperelor cronologice stabilite prin cercetările anterioare.

Lucrări efectuate în 2008: În campania din anul 2008, cercetările arheologice au fost concentrate asupra Turnului de Colţ şi curtinei răsăritene – C1, situată între Turnul de colţ şi Turnul A, unde au fost trasate două noi secţiuni: secţiunea TC-5, paralelă secţiunii TC-4, cercetată în 2007, şi la vest de aceasta, de 20 m lungime cu 3 m lăţime; secţiunea SC-2, paralelă, spre răsărit, cu
secţiunea SC-1, începută în campania anterioară, de 20 m lungime cu 3m lăţime. Cele trei secţiuni au fost aliniate pe latura de nord, creându-se posibilitatea realizării unui profil nordic pe o întindere de 12 m.

Descarca raportul

Raport Noviodunum 2020

Cercetările din campania 2019 s-au desfășurat în perioada iunie-octombrie și au fost finanţate de Ministerul Culturii – Programul național de finanțare a cercetării arheologice –sistematice, Aix-Marseille Université (Marseille, France), Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Institutul Național al Patrimoniului. Tot în anul 2019, Asociația Pro Noviodunum a implementat proiectul Noviodunum ArchaeoPark, finanțat de Primăria oraș Isaccea.

Campania de săpături arheologice sistematice din anul 2019 la cetatea Noviodunum a demarat în data de 3 iunie în cadrul unui protocol de colaborare încheiat între ICEM Tulcea și Universitatea Aix-Marseille (AMU), prin realizarea într-o primă etapă a unui număr de 10 foraje geotehnice și au continuat cu două sondaje pe latura de est a sitului.

În sectorul de SE al fortificației săpăturile s-au desfășurat în zona Turnului de Colț (Intramuros) și Curtina 1. Cercetări au fost realizate și în sectorul Așezare Civilă Est, unde au fost continuate investigațiile în jumătatea de Est a casetei S1. Cercetarea arheologică de teren din anul 2017, ne-a prilejuit identificarea unor posibile edificii, la aproximativ 100 m de incinta de est, pe drumul de acces spre Pontonul Vechi. Aici fost realizat un sondaj cu scopul de a investiga prezența acestor ruine. În campania anului 2019 un alt obiectiv urmărit a fost obținerea de date batimetrice, cu scopul de a evidenția aspectul, direcția de dispunere a structurilor submerse, suprafața afectată și identificarea eventualelor instalații portuare.

Descarcă raportul