ART? ?I ME?TE?UG ÎN EPOCA REGATULUI DAC. ARTEFACTE DE OS ?I CORN - Situl arheologic Noviodunum

ART? ?I ME?TE?UG ÎN EPOCA REGATULUI DAC. ARTEFACTE DE OS ?I CORN

     Expozi?ie la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dun?rii

     Autori: Corneliu Beldiman, Iosif Vasile Ferencz

     Expozi?ia temporar? este rezultatul colabor?rii fructuoase a mai multor institu?ii cunoscute din domeniul muzeal ?i universitar: Muzeul Civiliza?iei Dacice ?i Romane, Deva (ini?iator ?i finan?ator; curator: cercet?tor dr. Iosif Vasile Ferencz; arheolog drd. Marius Barbu; arheolog Mihaela Ion); Universitatea Cre?tin? „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Centrul de Cercet?ri de Istorie Na?ional? ?i European?, Bucure?ti (conf. dr. Corneliu Beldiman; cercet?tor dr. Diana-Maria Sztancs, exper?i ai domeniului); Muzeul „Castelul Corvinilor”, Hunedoara (arheolog dr. Cristian Constantin Roman); Muzeul de Istorie Sighi?oara (dr. Nicolae Te?cula, director); Asocia?ia „ProCorvina”, Hunedoara.

Expozi?ia se poate vizita în cadrul “Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dun?rii”, în perioada 19 noiembrie 2012 – 30 martie 2013.

     Expozi?ia etaleaz? o concep?ie original? ?i un design special, cuprinzând materiale grafice (fotografii, desene, scheme) ?i texte explicative ce ilustreaz? mediul animal în cursul celei de a doua epoci a fierului ?i evolu?ia utiliz?rii complexe a elementelor scheletice animale (materiile dure animale) pe teritoriul României, precum ?i elemente ale „bestiarului” dac în reprezent?ri de epoc? pe artefacte precum vase ceramice, piese de bronz, aur ?i argint, scenele Columnei Traiane etc. Acestora li se adaug? numeroase artefacte de os ?i corn de cerb ?i c?prior, provenind din cercet?rile mai vechi sau recente efectuate în patru importante situri dacice din Transilvania de sud-vest ?i Banat: Ardeu-„Cet??uie” ?i Hunedoara-„Gr?dina Castelului”, jud. Hunedoara; Sighi?oara-„Wietenberg”, jud. Mure?; Unip-„Dealul Cet??uica”, jud. Timi?.

    Un produs multimedia original, special creat pentru acest prilej, ruleaz? continuu – un film care red? în detaliu realizarea unor artefacte din materii dure animale („actor”: Marius Barbu; regia, imaginea ?i montajul: Cristian Damiean).

afis deva_pagenumber.001

Compartimentul Rela?ii Publice

Tel./ fax: 0240 513231; relatiipublice@icemtl.ro

www.icemtl.ro, www.cjtulcea.ro, www.arhetur.ro, www.etnodobrogea.ro , www.noviodunum.ro, www.muzee.org

DRUMUL SPRE CUNOA?TERE TRECE SI PE LA NOI !

1950 – 2012: 62 de ani de muzeografie la Tulcea

× Pana acum nimeni nu si-a exprimat opinia referitor la acest articol

Spune-ne opinia ta