Comunicat de presă - Proiect cultural ”Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea” - Situl arheologic Noviodunum

Comunicat de presă - Proiect cultural ”Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”

Comunicat de presă

Proiectul cultural ”Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea” implementat de Asociația Pro Noviodunum în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea ”Gavrilă Simion”, Facultatea de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța se derulează în perioada 21 ianuarie – 15 noiembrie 2016 și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.).
Proiectul nostru are ca obiectiv aplicarea metodelor și tehnologiilor moderne, precum: cartografia, topografia, GIS, fotografia aeriană etc., pentru a redescoperi și valorifica cetățile medievale dispărute din Dobrogea.
Ce ne-am propus:
· Îmbunătățirea activității de colectare de date și de monitorizare a patrimoniului cultural imobil.
· Descoperirea și diseminarea cercetărilor din domeniul istoriei, arheologiei și cartografiei specialiștilor din domeniu, dar și marelui public, care va înțelege mai bine importanța protejării, conservării și valorificării patrimoniului cultural;
· Susținerea abordării alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului prin utilizarea celor mai noi tehnici de cercetare în arheologie și istorie, pentru descoperirea cetăților medievale dispărute din Dobrogea;
· Îmbunătățirea accesului și a participării elevilor/tinerilor din medii de rezidență și sociale diferite la cunoașterea patrimoniului cultural, care contribuie la dezvoltarea de audiență.
Cui ne adresăm:
· specialiștilor din domeniul arheologiei, muzeologiei, patrimoniului cultural și istoriei;
· elevilor/tinerilor;
· voluntarilor Asociației Pro Noviodunum;
· publicului larg.
Ce vom face:
În cadrul proiectului cultural ”Cartografia cetăților medievale dispărute din Dobrogea”, vom realiza o cartografiere a cetăților medievale dispărute din Dobrogea utilizând metode interdisciplinare moderne, care să vizeze înregistrarea acestora accelerată și completarea dosarul istoric al Dobrogei cu cetățile „dispărute”.
Rezultatele obținute vor fi valorificate prin organizarea unui workshop în luna octombrie 2016, cu tema ”Dobrogea otomană-coordonate istorice și arheologice” în cadrul căruia se vor prezenta studii, rapoarte, note prin care să se valorizeze cercetările istorice și arheologice, care vizează perioada secolelor XV-XIX.
Studiile, rapoartele, notele prezentate în cadrul workshop-ului vor fi publicate în cadrul unui volum în care se vor regăsi contribuțiile participanților la workshop și rezultatele proiectului, constituind un exemplu de bună practică.
Valoarea adăugată a proiectului este dată și de alte activitățile propuse a se derula precum: organizarea unei expoziții foto-documentare itinerante în muzee, cu scopul promovării fortificațiilor Dobrogei medievale dispărute (cetăți și forturi de pământ) marelui public.
Pentru a face cunoscute rezultatele cercetării noastre, vom organiza activități muzeale cu elevii și tinerii, cu titlul ”Acces la patrimoniu”, care să ofere posibilitatea acestora să înțeleagă mai bine evoluția istorică a Dobrogei, în speță, perioada stăpânirii otomane, evoluția economică, aspecte ale vieții cotidiene a provinciei în epocă medievală.
Rezultatele vor fi publicate pe website-ul proiectului, pe parcursul implementării acestuia.

Cu stimă,

Manager proiect,

Daniela Stănică

Logo_Comunicat

× Pana acum nimeni nu si-a exprimat opinia referitor la acest articol

Spune-ne opinia ta